Tijdschriften

  • Geneesmiddelenbulletin
  • Huisarts nu (B)
  • Huisarts & Wetenschap
  • Medisch Farmaceutische Mededelingen
  • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
  • Pharmaceutisch Weekblad
  • Pharma Selecta
  • Tijdschrift voor Geneeskunde (B)
  • Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde

De tijdschriften die we samenvatten zijn Nederlandstalige Tijdschriften waarvan de artikelen `peer reviewed' zijn, dat wil zeggen: beoordeeld door een externe, onafhankelijke expert. Het zijn ook de tijdschriften die door het NHG en de KNMP worden aanbevolen als tijdschriften om bij te blijven. De volledige bron en rubriek van het oorspronkelijke tijdschrift worden vermeld.

« Terug | Printen

Column


juli / augustus 2018

De groeiende terughoudendheid tegenover vaccins past in de toenemende kritische houding van burgers tegenover gezondheidsaanbevelingen en het huidige wantrouwen in de overheid.
Vaccins redden jaarlijks naar schatting 2,5 miljoen mensenlevens wereldwijd en verminderen aanzienlijk de kosten van behandeling van infectieziekten, inclusief het gebruik van antibiotica.
Onzin in de (sociale) media over de gevaren van vaccins, zoals de onbestaande link tussen mazelenvaccin en autisme of verminderde vruchtbaarheid door HPV-vaccin, verspreidt zich als een lopend vuurtje via sociale media, waarin iedereen wat dan ook kan beweren zonder dat de informatie kan worden gecontroleerd op juistheid.
Fake news in combinatie met de afwezigheid van enige ervaring met ernstige infectieziekten doen ouders twijfelen aan het nut van vaccinaties. Bovendien zijn zorgverleners niet voldoende opgeleid over vaccins en vaccinaties om twijfelende ouders bij te staan. Daardoor wordt minder nauwgezet gevaccineerd en flakkeren vermijdbare infectieziekten opnieuw op.
Zorgverleners hebben behoefte aan betrouwbare bronnen waar ze snel en adequaat informatie kunnen terugvinden over vaccinatie en de heersende misvattingen omtrent vaccins.

R.J.Buitenhuis
Hoofdredacteur FUS