Contact


Redactie en administratie-adres
  • Stichting FUS
  • Coosje Buskenstraat 4
  • 4381 LE Vlissingen
  • E-mail: pvd@fus.nl
  • Internetadres: www.fus.nl
« Terug | Printen

Column


mei / juni 2018

Een val is bij 65-plussers de belangrijkste reden om Spoedeisende Hulp (SEH) te bezoeken. Twintig procent van de valincidenten bij ouderen leidt tot letsel, waarvan 10% ernstig zoals hoofdletsel, fracturen of zelfs overlijden. De oorzaak van vallen komt door meerdere factoren, maar mobiliteit en het gebruik van valrisicoverhogende medicatie zijn de belangrijkste behandelbare risicofactoren.
Juist bij ouderen is een enorme stijging te zien in het medicatiegebruik en polyfarmacie waardoor de bijwerkingen van de medicatie , zoals vallen, een belangrijke factor zijn.
Tussen individuele patiënten zijn sterke verschillen in gewenste en ongewenste reacties op geneesmiddelen. Een deel van deze verschillen kan worden verklaard door de variatie in genetische profielen. Een genetisch profiel kan bijvoorbeeld van invloed zijn op de snelheid waarmee een geneesmiddel wordt gemetaboliseerd. Het doel van farmacogenetisch onderzoek is om tot een medicamenteuze therapie op maat te komen, om zo dosering, effectiviteit en bijwerkingen beter te kunnen voorspellen.
Genetische variatie blijkt een rol te spelen bij benzodiazepinegerelateerd valrisico, maar ook bij antidpressiva, antipsychotica, statines, RAS-remmers en mogelijk ook betablokkers.
Hoewel er hoge verwachtingen zijn van therapie op maat en farmacogenetica, worden beide tot nu beperkt toegepast.

R.J.Buitenhuis
Hoofdredacteur FUS