Colofon

  Bestuur Stichting FUS
 • Voorzitter: E.G. Lipperts, apotheker
 • Secretaris/penningmeester: Drs. P.G. van Druenen

 • Redactie
 • R. Fijn, apotheker
 • M. de Leeuw, apotheker
 • B. Peppelman, apotheker
 • M.J.P.H. Verwegen, apotheker

 • Hoofdredacteur
 • R.J. Buitenhuis, apotheker

 • Copyright en uitgever
 • Stichting FUS, Vlissingen

  Redactie-, internet- en administratie-adres
 • Coosje Buskenstraat 4
 • 4381 LE Vlissingen
 • E-mail: pvd@fus.nl
 • Internetadres: www.fus.nl
« Terug | Printen

Column


september / oktober 2018

Zorgverzekeraar Menzis gaat de kosten voor de behandeling van depressies en angsten vergoeden op basis van behaalde resultaten wat voor meer effectiviteit zou moeten zorgen. De resultaten kunnen worden gemeten met de ‘Hamilton Rating Scale for Depression’ (HRSD).
De HRSD is bekritiseerd voor gebruik in de klinische praktijk. Het zou meer de nadruk leggen op slapeloosheid dan op gevoelens van hopeloosheid, zelfvernietigende gedachten, suïcidale gedachten en acties. Een antidepressivum kan statistische werkzaamheid tonen zelfs wanneer de zelfmoordgedachten zijn verhoogd, maar de slaap is verbeterd. Of dat een antidepressivum, dat als bijwerking een verlaging van de libido en/of een verergering van de gastro-intestinale klachten heeft als minder effectief wordt beoordeeld bij de behandeling van de depressie zelf dan het in werkelijkheid is. Het gevaar dat op de loer ligt is dat psychiaters en psychoterapeuten met deze constructie sneller voor de gemakkelijk behandelbare cliënten zullen kiezen, in plaats van de meer complexe gevallen.
Een depressie is grillig en de klachten kunnen een heel leven de kop op steken. Hulp waarbij een vragenlijst bepaalt of je er beter van wordt is niet wat de depressieve patiënt zoekt en ook niet wat de hulpverlener als prioriteit aanmerkt. De HRSD blijft een hulpmiddel bij de diagnose en niet een meting voor de financiële verantwoording.

R.J.Buitenhuis
Hoofdredacteur FUS