Tijdschriften

  • Geneesmiddelenbulletin
  • Huisarts nu (B)
  • Huisarts & Wetenschap
  • Medisch Farmaceutische Mededelingen
  • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
  • Pharmaceutisch Weekblad
  • Pharma Selecta
  • Tijdschrift voor Geneeskunde (B)
  • Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde

De tijdschriften die we samenvatten zijn Nederlandstalige Tijdschriften waarvan de artikelen `peer reviewed' zijn, dat wil zeggen: beoordeeld door een externe, onafhankelijke expert. Het zijn ook de tijdschriften die door het NHG en de KNMP worden aanbevolen als tijdschriften om bij te blijven. De volledige bron en rubriek van het oorspronkelijke tijdschrift worden vermeld.

« Terug | Printen

Column


januari / februari 2018

Het is vanuit wetenschappelijk oogpunt niet te verdedigen waarom de eisen betreffende werkzaamheid kwaliteit en veiligheid van homeopathische geneesmiddelen niet gelijk zijn aan die van reguliere op de markt toegelaten geneesmiddelen. Dit is de conclusie van de koepel van Europese Wetenschapsacademies in een advies aan Europese Commissie. De koepel waarschuwt dat de promotie van homeopathie schadelijk kan zijn, omdat patiƫnten een klassieke behandeling uitstellen.
De werkzaamheid van homeopatische middelen zou moeten worden aangetoond in placebo gecontroleerd onderzoek dit, omdat deze middelen een placebo effect kunnen hebben wat dan verward wordt met een werkzaam effect. Placebo effect wordt gedefinieerd als een reactie op de behandeling die niet aan de bekende, aangetoonde werkingsmechanismen van de behandeling kan worden toegeschreven.
Een beroep doen op een placebo effect als enig effect is onvoldoende, wat niet betekent dat dit effect onderschat moet worden.
Tegelijkertijd adviseert de groep vooraanstaande wetenschappers dat in tijden waarin de budgetten van Europese lidstaten voor volksgezondheid onder druk staan de vergoeding van homeopathische middelen dient te worden geschrapt.
Al met al stevige taal, maar als een placebo effect ook een effect is kan men ook zeggen dat voor grote groepen mensen de homeopathische middelen de kwaliteit van hun leven verbeteren.

R.J.Buitenhuis
Hoofdredacteur FUS